Kennis delen

Kennis delen

Andarr is een kennis intensieve organisatie, alles binnen Andarr draait om kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden zitten in mensen, de mens is dus de belangrijkste factor in het succes van Andarr! Daarom spelen persoonlijke ontwikkeling, competentie ontwikkeling en coaching een grote rol binnen onze organisatie. Wij proberen ons zowel collectief als individueel steeds verder te bekwamen in onze competenties.

11 april | Modern Managed Workplace

Rutger van der Poll en Leon Hament geven een presentatie hoe Microsoft 365 het mogelijk maakt om, in combinatie met Windows Autopilot, gebruik te maken van de Modern Managed Workplace.

Lees meer

20 maart | Andarr Seminar: “Besluitvorming”

De wereld van IT-consultancy verandert: we schuiven steeds dichter op naar de business om de organisatie te ondersteunen in het bereiken van haar missie en doelstellingen. Afstemming en samenwerking tussen IT en business spelen daarbij een grote rol in bijvoorbeeld stakeholder management, communicatie, besluitvorming en veranderbereidheid. Methodieken als Agile en Scrum, maar ook Prince en IPMA, benadrukken dat een succesvol project een besluitvaardige organisatie vereist. Hoe krijg je medewerkers gecommitteerd in de digitale transformatie? Hoe zet je business eisen en wensen om in functionaliteiten en prioriteiten en stel je alle stakeholders tevreden? Hoe loop je een overleg uit met een besluitenlijst in plaats van een actielijst? Hoe vergroot je de acceptatie van verandering?

Lees meer

28 maart | Wegens succes een tweede Kennissessie security & hacking

Naar aanleiding van de hoeveelheid aanmeldingen is er op 28 maart 2018 door Randy Snellenburg (CapGemini) en Martin Kuiper (Andarr) een sessie over security, waarbij we de inhoud nog niet willen verklappen!

Lees meer