icon-arrow icon-check icon-mail icon-phone icon-facebook icon-linkedin icon-youtube icon-twitter icon-cheveron icon-download icon-instagram play close icon-arrow-uturn icon-calendar icon-clock icon-search icon-chevron-process icon-skills icon-knowledge icon-kite icon-education icon-languages icon-tools icon-experience icon-coffee-cup
Werken bij Andarrtechnology
Blog 10/04/2022

"Maar eh... wat doet Andarr nou precies?"

andarr

Er wordt me met regelmaat gevraagd wat Andarr nu precies doet. Voor veel mensen is het onderwerp IT-Infrastructuur niet zo veelzeggend, op zijn Cruyfiaans: ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Als er een bord in de buurt is teken ik onze bollenplaat: een visualisatie van Andarr en onze kennis en kunde – die veelal veel duidelijker maakt wat het is wat Andarr allemaal aan kennis in huis heeft.

Ik begin met de cirkel ‘Bouwen’: Andarr heeft professionals in dienst die in staat zijn complexe ICT oplossingen te bouwen. Met specialistische en gecertificeerde kennis van Microsoft, VMware, Citrix, Cloud technieken (Azure/Office365 en AWS) en onderliggende netwerktechnologie van Cisco, firewall merken en loadbalancers. Met de verschuiving naar meer Agile werken zie je voor deze groep ontwikkelingen naar DevOps terwijl de stevige basis nog steeds in ITIL is gelegen.

Daarna trek ik een cirkel rechts daarvan, die overlapt: ‘Bedenken’ (of Beschrijven). Deze cirkel beschrijft de Andarr collega’s die met iets grotere abstractie kijken naar de IT en deze kunnen uitwerken en vastleggen in architectuur platen. ICT architecten, solution designers die vanuit hun kennis en ervaring en met modeltechnieken uit TOGAF, Archimate of de diverse referentie architecturen de infrastructuur in kaart proberen te brengen. Door middel van ‘praatplaten’ en roadmaps helpen deze specialisten de klant om hun IT visie te bepalen en de omgeving beheersbaar & toekomstvast te maken. SAFE en cloudarchitectuur zijn hier actuele onderwerpen.

Vervolgens trekken we een cirkel bovenlangs de beide vorige, ‘Besturen’. Deze groep Andarrianen is in staat de transities bij onze klanten te begeleiden/besturen in rollen als project- of programmamanager, IT manager of interim lijnmanager. Naast traditionele projectbeheersing op basis van Prince2 en IPMA beweegt deze groep steeds meer richting het agile werken en worden rollen vervult als productowner, scrummaster of Agile PM.

Daaromheen trek ik een grote cirkel, die het geheel beschermd, ‘Beveiligen’. Meer en meer wordt de IT infrastructuur bedreigd van buiten. In onze visie is het beschermen van de IT geen separaat vakgebied maar een intrinsiek onderdeel van je werk als IT professional. Goed en veilig inrichten, security dy design en voorzien van projectplannen met aandacht voor security en privacy is wat ons betreft een vanzelfsprekend onderdeel van je werk. Kennis van CISSP, CISM en de ISO veiligheidsstandaarden is hierbij onmisbaar. 

Tenslotte wijs ik altijd op de kern van het geheel: keiharde ICT kennis – aangevuld met onze softskills. Dit maakt ons succesvol: enerzijds zijn wij in staat de klantvraag áchter de vraag te achterhalen en daarmee de te behalen businessdoelen het beste te helpen met IT oplossingen. Anderzijds maken wij de vertaling naar techniek en creëren we draagvlak om de IT verandering ook succesvol geïmplementeerd te krijgen. Die kern, waarin kennis en vaardigheden worden ontwikkeld, is ook het hart van Andarr: een groep mensen die intrinsiek gemotiveerd is om zich te ontwikkelen, op inhoud en als persoon.

Overzicht nieuws

Benieuwd wat de experts van Andarr voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!